PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 3,05 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.4.2017
podielový list:
0,0549 EUR 
vlastné imanie:
670 868 285 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,097 rastový
Výkonnosť k 21.4.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,09>0,01
Mesiac0,11>0,03
Tri mesiace0,51>-0,65
Šesť mesiacov1,66>-0,78
Rok3,05>-1,54
Tri roky9,62>1,42
Tri roky (p.a.)3,11>0,36
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 175 244,68 ( 39 010,98 €) 3 532 958,12 ( 117 272,73 €)
Odkupy 711 165,41 ( 23 606,37 €) 1 564 921,91 ( 51 945,89 €)
Čisté predaje 464 079,27 ( 15 404,61 €) 1 968 036,20 ( 65 326,83 €)
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia165 € (4 971 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností