PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,80 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2019
podielový list:
0,0581 EUR 
vlastné imanie:
744 684 438 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,091 rastový
Výkonnosť k 19.4.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,18<0,22
Mesiac0,23>0,08
Tri mesiace0,53<0,74
Šesť mesiacov1,41>1,04
Rok2,80>1,10
Tri roky9,03>0,79
Tri roky (p.a.)2,92>0,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 392 157,59 2 535 474,45
Odkupy 1 229 897,31 1 631 387,79
Čisté predaje 162 260,28 904 086,66
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností