PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.2.2019
podielový list:
0,0578 EUR 
vlastné imanie:
740 106 596 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,090 rastový
Výkonnosť k 8.2.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,06
Mesiac0,25>0,11
Tri mesiace0,82<0,91
Šesť mesiacov1,70>1,23
Rok2,86>0,84
Tri roky9,33>0,90
Tri roky (p.a.)3,02>0,09
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 299 493,49 2 694 743,31
Odkupy 1 975 518,90 1 638 020,73
Čisté predaje 323 974,59 1 056 722,58
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností