PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.9.2018
podielový list:
0,0570 EUR 
vlastné imanie:
733 218 611 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,096 rastový
Výkonnosť k 14.9.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,07
Mesiac-0,01<0,02
Tri mesiace0,48<0,83
Šesť mesiacov1,02<1,15
Rok2,58>-0,37
Tri roky8,65>0,85
Tri roky (p.a.)2,80>0,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 519 700,10 2 193 464,89
Odkupy 992 041,80 1 489 924,43
Čisté predaje 527 658,30 703 540,46
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,90 %
Minimálna prvá investícia17 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností