PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,77 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2020
podielový list:
0,0600 EUR 
vlastné imanie:
793 116 968 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,739 rastový
Výkonnosť k 29.5.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň-0,13
Mesiac0,32>0,10
Tri mesiace0,69>0,48
Šesť mesiacov1,19>0,75
Rok2,77>0,34
Tri roky8,76>2,60
Tri roky (p.a.)2,84>0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 739 611,12 2 423 150,49
Odkupy 1 126 755,40 1 968 352,84
Čisté predaje 1 612 855,72 454 797,65
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností