PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. (OFPPNPR)

Ročná výkonnosť: 2,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.8.2019
podielový list:
0,0586 EUR 
vlastné imanie:
758 569 650 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja a majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Správca plánuje majetok vo fonde investovať len do aktív vymedzených zákonom. Hodnota nehnuteľnosti nadobúdanej do majetku vo fonde nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku vo fonde, celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 % hodnoty majetku vo fonde a hodnota majetkovej účasti vo fonde v jednej realitnej spoločnosti môže tvoriť pri investovaní do nej najviac 30 % hodnoty majetku vo fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
realitnýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,633 rastový
Výkonnosť k 16.8.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória realitný - priemer
Týždeň0,13>0,10
Mesiac0,13>0,05
Tri mesiace0,63<0,74
Šesť mesiacov1,26>0,89
Rok2,86>0,74
Tri roky8,99>0,73
Tri roky (p.a.)2,91>0,06
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 151 210,42 1 982 006,91
Odkupy 1 226 327,15 1 753 870,44
Čisté predaje- 75 116,73 228 136,47
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností