PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA (OFPPKOR)

Ročná výkonnosť: 1,88 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.3.2019
podielový list:
0,0459 EUR 
vlastné imanie:
59 943 994 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inéSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,2351. augusta 1997rastový
Výkonnosť k 15.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,21>0,20
Mesiac0,41>0,36
Tri mesiace1,53>0,55
Šesť mesiacov1,58>0,54
Rok1,88>0,76
Tri roky9,78>4,10
Tri roky (p.a.)3,16>1,29
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,01922. apríla 2005
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 10 623,28 450 315,30
Odkupy 189 797,58 698 451,90
Čisté predaje- 179 174,30- 248 136,60
Poplatky
Vstupný 0,25 %
Výstupný 0,25 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje bez poplatkov
Správcovský+depozitársky0,93 %
Minimálna prvá investícia500 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností