PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA (OFPPKOR)

Ročná výkonnosť: 2,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 24.1.2020
podielový list:
0,0468 EUR 
vlastné imanie:
74 505 321 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inéSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,2821. augusta 1997rastový
Výkonnosť k 24.1.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,10>0,00
Mesiac0,33>0,13
Tri mesiace0,81>0,39
Šesť mesiacov1,45>0,54
Rok2,74>0,95
Tri roky6,40>3,44
Tri roky (p.a.)2,09>1,06
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,01922. apríla 2005
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 046 512,76 238 249,53
Odkupy 98 125,96 299 290,25
Čisté predaje 948 386,80- 61 040,72
Poplatky
Vstupný 0,25 %
Výstupný 0,25 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje bez poplatkov
Správcovský+depozitársky0,93 %
Minimálna prvá investícia500 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností