PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA (OFPPKOR)

Ročná výkonnosť: 2,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.9.2019
podielový list:
0,0461 EUR 
vlastné imanie:
71 279 138 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inéSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,6501. augusta 1997rastový
Výkonnosť k 6.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,05<0,16
Mesiac0,47>0,32
Tri mesiace0,40<0,52
Šesť mesiacov0,74>0,51
Rok2,59>0,78
Tri roky6,96>3,68
Tri roky (p.a.)2,27>1,15
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,01922. apríla 2005
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 379 430,52 189 965,79
Odkupy 408 039,12 477 564,57
Čisté predaje- 28 608,60- 287 598,78
Poplatky
Vstupný 0,25 %
Výstupný 0,25 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje bez poplatkov
Správcovský+depozitársky0,93 %
Minimálna prvá investícia500 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností