PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. (OFPPJ3R2001)

Ročná výkonnosť: 7,31 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0426 EUR 
vlastné imanie:
20 849 217 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,743 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,18<0,00
Mesiac0,53>0,18
Tri mesiace-0,86>-1,75
Šesť mesiacov-0,20>-0,60
Rok7,31>-0,14
Tri roky1,72>-0,47
Tri roky (p.a.)0,57>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 14 439,37 19 127,07
Odkupy 113 441,13 170 649,44
Čisté predaje- 99 001,76- 151 522,37
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia50 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností