PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. (OFPPJ3R2001)

Ročná výkonnosť: 5,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.11.2017
podielový list:
0,0433 EUR 
vlastné imanie:
18 620 146 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť pre podielnikov rast majetku v podielovom fonde minimálne 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu neklesne pod hranicu 20% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neklesne pod hranicu 10%. Pri porušení uvedených limitov musí správcovská spoločnosť vykonať opätovné zosúladenie do 2 mesiacov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,686 rastový
Výkonnosť k 10.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,87<-0,32
Mesiac0,37>0,22
Tri mesiace3,69>-0,75
Šesť mesiacov0,85>-2,04
Rok5,58>0,22
Tri roky0,90>-0,44
Tri roky (p.a.)0,30>-0,31
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 4 428,47 17 161,74
Odkupy 233 858,12 159 192,86
Čisté predaje- 229 429,65- 142 031,12
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia50 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností