PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: 1,23 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
1,2073 EUR 
vlastné imanie:
63 880 741 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,722 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,03<0,51
Mesiac-0,35<0,49
Tri mesiace-0,56>-1,04
Šesť mesiacov-0,36>-0,50
Rok1,23>-1,45
Tri roky11,81>-0,36
Tri roky (p.a.)3,79>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 5 560,95 68 217,60
Odkupy 177 005,24 208 165,95
Čisté predaje- 171 444,29- 139 948,36
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností