PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: 9,20 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
1,1429 EUR 
vlastné imanie:
41 906 218 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,431 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,42<0,00
Mesiac0,46>0,18
Tri mesiace1,68>-1,75
Šesť mesiacov4,55>-0,60
Rok9,20>-0,14
Tri roky10,97>-0,47
Tri roky (p.a.)3,53>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 853 558,61 281 176,57
Odkupy 34 700,08 55 407,11
Čisté predaje 818 858,53 225 769,46
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností