PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: 0,50 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
1,1945 EUR 
vlastné imanie:
71 581 479 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,500 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,42<0,47
Mesiac0,20>-0,55
Tri mesiace0,03>-3,68
Šesť mesiacov-0,10>-5,71
Rok0,50>-6,86
Tri roky13,71>-0,87
Tri roky (p.a.)4,38>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 27 746,57 425 837,06
Odkupy 61 944,56 90 907,94
Čisté predaje- 34 197,99 334 929,12
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností