PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: -0,64 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
1,2043 EUR 
vlastné imanie:
66 793 038 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,799 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,96<0,31
Mesiac-0,84<0,86
Tri mesiace-0,98<-0,86
Šesť mesiacov-0,90>-1,19
Rok-0,64>-3,12
Tri roky12,01>-0,47
Tri roky (p.a.)3,85>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 10 499,00 166 778,25
Odkupy 620 964,39 170 359,16
Čisté predaje- 610 465,39- 3 580,91
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností