PP - Kapitálový Fond o.p.f. (OFPPKFO)

Ročná výkonnosť: 8,97 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
1,1769 EUR 
vlastné imanie:
53 221 904 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,357 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,18>-0,52
Mesiac0,66>-0,17
Tri mesiace2,81>-1,16
Šesť mesiacov3,44>-2,03
Rok8,97>-0,14
Tri roky12,19>-0,78
Tri roky (p.a.)3,91>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 121 253,85 496 807,31
Odkupy 70 753,46 66 762,40
Čisté predaje 50 500,39 430 044,91
Poplatky
Vstupný 5,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,60 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností