PP - EUROFOND o.p.f. (OFPPEUR)

Ročná výkonnosť: -11,68 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0619 EUR 
vlastné imanie:
19 559 198 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť rast majetku podielnikov v rozsahu aspoň 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu nepreprekročí hranicu 70% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neprekročí hranicu 50%.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,0551. júla 1999rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň3,40>0,47
Mesiac1,71>-0,55
Tri mesiace-0,11>-3,68
Šesť mesiacov-10,64<-5,71
Rok-11,68<-6,86
Tri roky17,27>-0,87
Tri roky (p.a.)5,45>-0,57
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 226,73 68 283,02
Odkupy 1 181,82 89 218,86
Čisté predaje 2 044,91- 20 935,84
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností