PP - EUROFOND o.p.f. (OFPPEUR)

Ročná výkonnosť: -10,60 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0631 EUR 
vlastné imanie:
17 810 481 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť rast majetku podielnikov v rozsahu aspoň 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu nepreprekročí hranicu 70% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neprekročí hranicu 50%.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
17,7601. júla 1999rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň-1,75<0,11
Mesiac-2,49<1,87
Tri mesiace-1,21<-0,90
Šesť mesiacov-6,35<-1,52
Rok-10,60<-1,97
Tri roky28,53>8,39
Tri roky (p.a.)8,73>1,93
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 087,88 45 403,52
Odkupy 19 956,60 75 939,07
Čisté predaje- 18 868,72- 30 535,54
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností