PP - EUROFOND o.p.f. (OFPPEUR)

Ročná výkonnosť: -0,32 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0625 EUR 
vlastné imanie:
16 974 890 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť rast majetku podielnikov v rozsahu aspoň 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu nepreprekročí hranicu 70% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neprekročí hranicu 50%.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
12,7051. júla 1999rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň0,12>-0,09
Mesiac-0,84<0,58
Tri mesiace-3,40<0,75
Šesť mesiacov-2,04<0,77
Rok-0,32<0,58
Tri roky26,86>8,96
Tri roky (p.a.)8,25>2,10
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 618,60 25 854,90
Odkupy 8 257,31 80 081,25
Čisté predaje- 7 638,71- 54 226,35
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností