PP - EUROFOND o.p.f. (OFPPEUR)

Ročná výkonnosť: 33,31 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0625 EUR 
vlastné imanie:
22 102 493 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
Filozofia fondu

V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom fondu sú prostriedky investované do domácich a zahraničných cenných papierov, predovšetkým do akcií a dlhopisov, bez regionálnych a odvetvových obmedzení, denominovaných najmä v mene SKK, CZK, EUR, USD, GBP s cieľom zabezpečiť rast majetku podielnikov v rozsahu aspoň 2% až 5% nad priemerné úrokové sadzby v bankách. Odvetvové členenie a štruktúra majetku sú priebežne upravované v závislosti na výnosnosti jednotlivých druhov aktív fondu, pričom percentuálny podiel akcií v majetku fondu nepreprekročí hranicu 70% a percentuálny podiel dlhopisov v majetku fondu neprekročí hranicu 50%.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,0511. júla 1999rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,65<0,00
Mesiac2,48>0,18
Tri mesiace7,12>-1,75
Šesť mesiacov17,91>-0,60
Rok33,31>-0,14
Tri roky-3,44<-0,47
Tri roky (p.a.)-1,16<-0,32
Dividendy (brutto)
Za rokVýška (EUR)Dátum
20050,0207. januára 2005
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 92 051,66 42 710,17
Odkupy 57 492,85 75 607,01
Čisté predaje 34 558,81- 32 896,84
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia165 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, uvádzaný kurz je kurz z minulého piatka.
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností