PP - Aktívny fond o.p.f. (OFPPAFO)

Ročná výkonnosť: -1,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,9650 EUR 
vlastné imanie:
1 822 862 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
17,381 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-5,43<0,31
Mesiac-6,29<0,86
Tri mesiace1,68>-0,86
Šesť mesiacov2,09>-1,19
Rok-1,12>-3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 5 340,91 45 126,17
Odkupy 1 849,99 14 709,40
Čisté predaje 3 490,92 30 416,77
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností