Pioneer Funds - Asia Equity USD (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 23,45 %
 
PoradieRebríček
103.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
87.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
37.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
14.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
11.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
25.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
35.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
93.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
38.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
14.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
11.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
25.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
35.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
92.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
202.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
95.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
296.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
101.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
427.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
47.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
108.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
154.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
57.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
62.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
194.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
211.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
447.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
359.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
71.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
135.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
426.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
100.Najnavštevovanejšie
136.Najpoužívanejšie
43.Najobľúbenejšie