Pioneer Funds - Asia Equity USD (OFPIOPE)

Ročná výkonnosť: 39,24 %
 
PoradieRebríček
88.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
33.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
13.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
32.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
39.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
55.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
61.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
34.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
13.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
32.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
41.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
57.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
64.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
191.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
388.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
160.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
414.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
152.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
481.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
116.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
51.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
63.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
161.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
166.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
57.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
51.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
116.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
385.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
73.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
130.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
423.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
98.Najnavštevovanejšie
131.Najpoužívanejšie
41.Najobľúbenejšie