PARVEST Equity USA Mid Cap (OFPARUSMC)

Ročná výkonnosť: -1,97 %
 
PoradieRebríček
825.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
105.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
245.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
251.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
242.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
207.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
227.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
122.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
608.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
635.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
624.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
590.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
512.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
143.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
300.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
220.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
545.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
251.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
657.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
41.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
73.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
216.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
79.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
278.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
134.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
581.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
164.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
168.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
540.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
285.Najnavštevovanejšie