Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: 10,38 %
 
PoradieRebríček
346.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
8.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
5.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
15.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
246.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
141.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
109.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
199.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
451.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
244.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
16.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
465.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
32.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
253.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
40.Volatilita fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
349.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
92.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
1.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
200.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
24.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
241.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
624.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
20.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
Správcovské
59.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
351.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
200.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
6.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výstupné
3.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
712.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie