Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: -0,48 %
 
PoradieRebríček
603.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
6.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
16.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
23.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
26.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
26.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
30.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
221.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
271.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
379.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
577.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
271.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
636.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
498.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
14.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
Vlastné imanie
28.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
273.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
43.Volatilita fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
435.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
121.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
2.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
205.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
2.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
201.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
9.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
8.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
433.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
55.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
366.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
213.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
5.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výstupné
2.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
716.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie