Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: 8,87 %
 
PoradieRebríček
293.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
7.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
3.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
4.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
226.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
142.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
15.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
11.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
361.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
488.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
16.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
Vlastné imanie
31.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
253.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
41.Volatilita fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
348.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
515.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
29.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
200.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
17.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
21.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
627.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
60.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
349.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
6.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
197.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
3.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
709.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie