Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: -11,73 %
 
PoradieRebríček
561.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
9.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
34.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
32.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
21.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
18.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
2.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
271.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
627.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
589.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
442.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
390.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
50.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
16.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
519.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
26.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
292.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
40.Volatilita fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
386.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
154.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
1.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
225.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
217.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
12.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
1.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
194.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
51.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
356.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
5.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
205.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
2.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
708.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie