Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: 8,87 %
 
História kurzov
  
Dátum Vlastné imanie Hodnota podielu Zmena
4.10.20199 448 020 USD10,9200 USD2,34 
11.10.20199 448 020 USD10,9200 USD0,00