Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 (OFOPTFCGPU2)

Ročná výkonnosť: 1,36 %
 
História kurzov
  
Dátum Vlastné imanie Hodnota podielu Zmena
2.4.20218 551 794 USD10,3100 USD0,00 
9.4.20218 535 213 USD10,3000 USD-0,10 
16.4.20218 535 213 USD10,3000 USD0,00 
23.4.20218 535 475 USD10,3000 USD0,00 
30.4.20210 USD10,4200 USD1,17