Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 9 (OFOPTFCAJE9)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
10,3300 EUR 
vlastné imanie:
6 774 195 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 2.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň--0,97
Mesiac--0,47
Tri mesiace1,47>-1,50
Šesť mesiacov4,98>-2,37
Rok--3,76
Tri roky-0,90
Tri roky (p.a.)--0,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 161 019,10
Odkupy 3 099,00 2 010,80
Čisté predaje- 3 099,00 159 008,29
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností