Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 (OFOPTFCAJE6)

Ročná výkonnosť: -1,08 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
10,0700 EUR 
vlastné imanie:
7 348 380 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
6,210 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň--0,63
Mesiac-0,98<-0,56
Tri mesiace-0,10>-1,08
Šesť mesiacov--2,33
Rok-1,08>-3,19
Tri roky--0,24
Tri roky (p.a.)--0,45
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 302,00 14 413,14
Čisté predaje- 302,00- 14 413,14
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,36 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností