Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 (OFOPTFCAJE3)

Ročná výkonnosť: -4,48 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
10,2400 EUR 
vlastné imanie:
8 209 908 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
8,242 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň--0,63
Mesiac-0,87<-0,56
Tri mesiace-0,97>-1,08
Šesť mesiacov-4,74<-2,33
Rok-4,48<-3,19
Tri roky3,43>-0,24
Tri roky (p.a.)1,13>-0,45
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 24 965,00 21 453,45
Čisté predaje- 24 965,00- 21 453,45
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,85 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností