Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 (OFOPTFCAJE3)

Ročná výkonnosť: -9,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 4.1.2019
podielový list:
10,2000 EUR 
vlastné imanie:
9 039 514 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,742 rastový
Výkonnosť k 4.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň-1,54<-1,19
Mesiac-2,95<-1,38
Tri mesiace-5,73<-2,70
Šesť mesiacov-5,29<-4,30
Rok-9,41<-5,66
Tri roky2,72>-0,51
Tri roky (p.a.)0,90>-0,56
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 19,78
Odkupy 4 896,00 49 307,76
Čisté predaje- 4 896,00- 49 287,98
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,85 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností