Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 (OFKBCOFCAJE14)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 4.1.2019
podielový list:
9,6300 EUR 
vlastné imanie:
6 548 208 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 4.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň-3,70<-1,19
Mesiac-3,70<-1,38
Tri mesiace--2,70
Šesť mesiacov--4,30
Rok--5,66
Tri roky--0,51
Tri roky (p.a.)--0,56
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 511 280,83
Odkupy 0,00 166,67
Čisté predaje 0,00 511 114,17
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,24 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností