Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 (OFKBCOFCAJE11)

Ročná výkonnosť: -9,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 4.1.2019
podielový list:
9,1400 EUR 
vlastné imanie:
6 118 701 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,379 rastový
Výkonnosť k 4.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň-2,04<-1,19
Mesiac-3,79<-1,38
Tri mesiace-7,77<-2,70
Šesť mesiacov-10,39<-4,30
Rok-9,24<-5,66
Tri roky--0,51
Tri roky (p.a.)--0,56
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 77,44
Odkupy 8 098,00 976,68
Čisté predaje- 8 098,00- 899,24
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,30 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností