Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 (OFKBCOFCABE1)

Ročná výkonnosť: -2,87 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 4.1.2019
podielový list:
9,8300 EUR 
vlastné imanie:
3 464 297 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,806 rastový
Výkonnosť k 4.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň-2,29<-1,19
Mesiac-3,44<-1,38
Tri mesiace-3,82<-2,70
Šesť mesiacov-1,50>-4,30
Rok-2,87>-5,66
Tri roky--0,51
Tri roky (p.a.)--0,56
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 12 160,00 2 237,08
Čisté predaje- 12 160,00- 2 237,08
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností