NN (L) Climate & Environment - X Cap USD (OFINGLIM)

Ročná výkonnosť: 32,65 %
 
PoradieRebríček
792.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
68.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
33.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
96.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
149.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
241.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
232.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
74.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
34.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
100.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
171.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
535.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
593.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
179.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
370.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
222.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
534.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
243.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
701.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
79.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
157.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
242.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
113.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
228.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
95.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
490.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
225.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
702.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
241.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
552.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
176.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
203.Najnavštevovanejšie