KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 (OFKBCPNA1TU6)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
448.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
17.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
33.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
35.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
37.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
43.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
329.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
441.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
370.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
317.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
459.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
361.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
355.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
4.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
Vlastné imanie
44.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
354.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
1.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
1.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
216.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
19.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
7.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
119.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
286.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
51.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Vstupné poplatky
6.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
197.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
3.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
709.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie