KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 (OFKBCPNA1TU6)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
PoradieRebríček
257.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
10.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
14.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
14.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
19.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
1.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
237.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
253.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
18.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
352.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
285.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
229.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
349.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
36.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
345.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
138.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
3.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
207.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
3.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
10.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
199.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
323.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
6.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
Správcovské
305.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
47.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Vstupné poplatky
213.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
5.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výstupné
2.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
718.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie