KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 (OFKBCPNA1TU6)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Vlastné imanie/PL + index kategórie (USD)
Ďalšie grafy
Vlastné imanie na podielový list
Vlastné imanie na podielový list s indexom kategórie
Porovnaj s:
Vlastné imanie celkom