KBC Multi Interest Cash USD (OFKBCMCUSD)

Ročná výkonnosť: 0,08 %
 
PoradieRebríček
167.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
2.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Fondov peňažného trhu
3.Výkonnosť za rok pre kategóriu Fondov peňažného trhu
3.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Fondov peňažného trhu
3.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Fondov peňažného trhu
4.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Fondov peňažného trhu
3.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu
Výkonnosť
302.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
563.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
675.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
567.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
622.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
544.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
377.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
4.Vlastné imanie fondov kategórie Fondov penažného trhu
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Fondov penažného trhu v SR
138.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
5.Volatilita fondov kategórie Fondov penažného trhu
6.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
670.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
8.Čisté predaje pre kategóriu Fondov penažného trhu (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
235.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
3.Najpredávanejšie z kategórie Fondov penažného trhu (za minulý týždeň)
Odkupy pre
177.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
1.Odkupy pre kategóriu Fondov peňažného trhu (za minulý týždeň)
Kumulované
1.Kumulované predaje pre kategóriu Fondov penažného trhu (od začiatku roka)
4.Správcovské poplatky pre kategóriu Fondov penažného trhu
Správcovské
122.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Fondov penažného trhu
Vstupné poplatky
198.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Fondov penažného trhu
118.Najnavštevovanejšie
Najpoužívanejšie
164.Najpoužívanejšie
1.Najobľúbenejšie
115.Najkomentovanejšie