KBC Multi Interest Cash USD (OFKBCMCUSD)

Ročná výkonnosť: 2,09 %
 
PoradieRebríček
69.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
2.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Fondov peňažného trhu
2.Výkonnosť za rok pre kategóriu Fondov peňažného trhu
2.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Fondov peňažného trhu
2.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Fondov peňažného trhu
2.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Fondov peňažného trhu
2.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu
Výkonnosť
267.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
443.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
473.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
488.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
525.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
495.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
202.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
3.Vlastné imanie fondov kategórie Fondov penažného trhu
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Fondov penažného trhu v SR
105.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
6.Volatilita fondov kategórie Fondov penažného trhu
12.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
2.Čisté predaje pre kategóriu Fondov penažného trhu (za minulý týždeň)
99.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
3.Najpredávanejšie z kategórie Fondov penažného trhu (za minulý týždeň)
Odkupy pre
230.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
2.Odkupy pre kategóriu Fondov peňažného trhu (za minulý týždeň)
Kumulované
99.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
2.Kumulované predaje pre kategóriu Fondov penažného trhu (od začiatku roka)
Správcovské
33.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
4.Správcovské poplatky pre kategóriu Fondov penažného trhu
Vstupné poplatky
79.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
2.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Fondov penažného trhu
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Fondov penažného trhu
Najnavštevovanejšie
119.Najnavštevovanejšie
174.Najpoužívanejšie
1.Najobľúbenejšie
116.Najkomentovanejšie