KBC Flexible Comfort (OFKBCFC)

Ročná výkonnosť: -2,44 %
 
PoradieRebríček
809.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
141.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
142.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
141.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
121.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
92.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
114.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
621.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
613.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
551.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
447.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
381.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
465.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
604.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
87.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
377.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
8.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
73.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
114.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
538.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
177.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
66.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
169.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
60.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
Kumulované
141.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
727.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
151.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
681.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
50.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
133.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie