KBC Flexible Comfort (OFKBCFC)

Ročná výkonnosť: -2,15 %
 
PoradieRebríček
832.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
143.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
145.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
146.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
136.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
117.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
105.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
631.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
631.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
630.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
582.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
452.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
420.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
135.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
586.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
87.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
372.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
8.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
73.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
117.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
554.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
67.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
193.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
54.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
147.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
139.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
731.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
150.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
683.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
135.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
50.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie