KBC Flexible Comfort (OFKBCFC)

Ročná výkonnosť: -2,59 %
 
PoradieRebríček
774.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
123.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
93.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
40.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
144.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
132.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
13.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
557.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
395.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
216.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
645.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
546.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
119.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
615.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
138.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
Vlastné imanie
130.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
608.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
21.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
109.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
646.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
141.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
211.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
67.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
25.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
14.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
Kumulované
126.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
589.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
160.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
691.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
56.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
142.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Najpoužívanejšie