KBC Flexible Comfort (OFKBCFC)

Ročná výkonnosť: -2,59 %
 
Vlastné imanie/PL + index kategórie (EUR)
Ďalšie grafy
Vlastné imanie na podielový list
Vlastné imanie na podielový list s indexom kategórie
Porovnaj s:
Vlastné imanie celkom