KBC Equity Fund Technology (OFKBCEFTEC)

Ročná výkonnosť: 15,64 %
 
PoradieRebríček
408.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
1.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
123.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
151.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
244.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
332.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
336.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
1.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
135.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
169.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
572.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
771.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
777.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
172.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
329.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
197.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
257.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
687.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
76.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
35.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
43.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
93.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
55.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
136.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
40.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
83.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
541.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
137.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
119.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
392.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
54.Najnavštevovanejšie
129.Najpoužívanejšie
102.Najobľúbenejšie
87.Najkomentovanejšie