KBC Equity Fund Strategic Finance (OFKBCFEURF)

Ročná výkonnosť: 53,09 %