KBC Equity Fund Oil (OFKBCEFO)

Ročná výkonnosť: 33,98 %
 
PoradieRebríček
371.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
179.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
4.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
6.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
187.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
17.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
4.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
339.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
4.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
6.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
227.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
18.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
4.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
273.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
543.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
47.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
144.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
246.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
675.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
781.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
368.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
132.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
64.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
60.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
11.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
781.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
368.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
137.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
541.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
392.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
119.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
32.Najnavštevovanejšie
68.Najpoužívanejšie
77.Najobľúbenejšie
24.Najkomentovanejšie