KBC Equity Fund High Dividend (OFKBCEFHD)

Ročná výkonnosť: 5,44 %
 
PoradieRebríček
328.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
59.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
130.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
170.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
143.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
237.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
254.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
62.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
243.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
522.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
489.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
620.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
604.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
91.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
206.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
64.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
247.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
177.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
582.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
35.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
91.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
128.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
37.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
47.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
155.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
177.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
78.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
301.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
26.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
23.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
197.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
228.Najnavštevovanejšie
139.Najpoužívanejšie
1.Najobľúbenejšie