KBC Equity Fund High Dividend (OFKBCEFHD)

Ročná výkonnosť: -13,28 %
 
PoradieRebríček
628.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
204.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
229.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
230.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
269.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
213.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
180.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
548.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
605.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
609.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
640.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
579.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
552.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
105.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
230.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
71.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
252.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
260.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
727.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
97.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
45.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
134.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
53.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
197.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
73.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
48.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
113.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
321.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
30.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
25.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
213.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
221.Najnavštevovanejšie
137.Najpoužívanejšie
1.Najobľúbenejšie