KBC Equity Fund High Dividend (OFKBCEFHD)

Ročná výkonnosť: -13,28 %
 
Vlastné imanie/PL + index kategórie (EUR)
Ďalšie grafy
Vlastné imanie na podielový list
Vlastné imanie na podielový list s indexom kategórie
Porovnaj s:
Vlastné imanie celkom