J&T SELECT zmiešaný o.p.f. (OFJTSZO)

Ročná výkonnosť: -0,25 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
1,0728 EUR 
vlastné imanie:
8 393 997 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,470 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,18<0,31
Mesiac-0,07<0,86
Tri mesiace0,84>-0,86
Šesť mesiacov2,78>-1,19
Rok-0,25>-3,12
Tri roky17,75>-0,47
Tri roky (p.a.)5,60>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 6 136,20 72 296,08
Odkupy 7 156,40 133 205,62
Čisté predaje- 1 020,20- 60 909,54
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,73 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností