J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. (OFPPJPEZO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
1,0170 EUR 
vlastné imanie:
19 972 578 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,04<0,51
Mesiac-0,07<0,49
Tri mesiace0,66>-1,04
Šesť mesiacov0,88>-0,50
Rok--1,45
Tri roky--0,36
Tri roky (p.a.)--0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 202 433,62 322 151,52
Odkupy 0,00 51 053,35
Čisté predaje 202 433,62 271 098,17
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností