J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. (OFPPJPEZO)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
1,0132 EUR 
vlastné imanie:
17 648 869 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01<0,31
Mesiac0,42<0,86
Tri mesiace0,21>-0,86
Šesť mesiacov1,22>-1,19
Rok--3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 187 779,72 306 005,83
Odkupy 1 126,52 5 038,14
Čisté predaje 186 653,20 300 967,68
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností