J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. (OFPPJTB)

Ročná výkonnosť: 1,24 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2020
podielový list:
1,3192 EUR 
vlastné imanie:
313 458 997 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
9,230 rastový
Výkonnosť k 29.5.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,40<0,74
Mesiac2,14>0,79
Tri mesiace10,73>-3,63
Šesť mesiacov-0,31>-5,05
Rok1,24>-3,46
Tri roky9,05>-3,31
Tri roky (p.a.)2,93>-1,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 454 492,42 2 400 444,22
Odkupy 1 019 078,38 2 020 965,41
Čisté predaje- 564 585,96 379 478,82
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností