NN Japan Equity - X Cap JPY (OFINGLIJ)

Ročná výkonnosť: 24,03 %
 
Vlastné imanie na podielový list (JPY)
1 mesiac3 mesiace6 mesiacovrok2 roky3 roky5 rokov10 rokov
Ďalšie grafy
Vlastné imanie na podielový list
Vlastné imanie na podielový list s indexom kategórie
Porovnaj s:
Vlastné imanie celkom