IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. (OFIADDK)

Ročná výkonnosť: 0,61 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.9.2019
podielový list:
0,0384 EUR 
vlastné imanie:
13 222 990 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,070 rastový
Výkonnosť k 6.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,03<0,16
Mesiac0,05<0,32
Tri mesiace0,15<0,52
Šesť mesiacov0,30<0,51
Rok0,61<0,78
Tri roky1,61<3,68
Tri roky (p.a.)0,53<1,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 313 602,67 564 881,20
Odkupy 552 136,23 521 131,78
Čisté predaje- 238 533,56 43 749,41
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,06 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností