IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. (OFIADDK)

Ročná výkonnosť: 0,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0384 EUR 
vlastné imanie:
13 822 840 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,068 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,01<0,06
Mesiac0,05<0,16
Tri mesiace0,15<0,42
Šesť mesiacov0,29<0,55
Rok0,59<0,89
Tri roky1,64<3,46
Tri roky (p.a.)0,54<1,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 788 472,12 619 704,17
Odkupy 718 839,57 574 534,86
Čisté predaje 69 632,55 45 169,30
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,06 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností