IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. (OFIADDK)

Ročná výkonnosť: 0,62 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 15.3.2019
podielový list:
0,0382 EUR 
vlastné imanie:
12 619 097 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,011 rastový
Výkonnosť k 15.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,01<0,20
Mesiac0,05<0,36
Tri mesiace0,16<0,55
Šesť mesiacov0,31<0,54
Rok0,62<0,76
Tri roky1,54<4,10
Tri roky (p.a.)0,51<1,29
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 727 372,47 467 271,05
Odkupy 508 551,15 421 808,02
Čisté predaje 218 821,32 45 463,03
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,06 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností