IAD - KD Russia (OFKDRUS)

Ročná výkonnosť: 24,96 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,0256 EUR 
vlastné imanie:
4 797 094 EUR
Správca / člen SASS
IAD Investments, správ. spol.,a.s.
DepozitárAudítor
ČSOB, a.s.KPMG
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
13,538 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,15<0,06
Mesiac-1,37<0,04
Tri mesiace6,40>-1,51
Šesť mesiacov12,61>-0,93
Rok24,96>-1,10
Tri roky12,65>-0,99
Tri roky (p.a.)4,05>-0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 712,50 535,46
Odkupy 17,93 8 660,30
Čisté predaje 694,57- 8 124,83
Poplatky
Vstupný 3,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky3,22 %
Minimálna prvá investícia20 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností