Horizon CSOB Silne Firmy 1 (OFHORSF1)

Ročná výkonnosť: 2,30 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
11,1100 EUR 
vlastné imanie:
7 175 080 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,954 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň0,27>-0,64
Mesiac0,09>-0,47
Tri mesiace0,45>-0,88
Šesť mesiacov0,91>-1,97
Rok2,30>-2,17
Tri roky1,65>0,48
Tri roky (p.a.)0,55>-0,21
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 1 467,00 8 271,22
Čisté predaje- 1 467,00- 8 271,22
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností