Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 (OFHORGRE1)

Ročná výkonnosť: -2,73 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 4.1.2019
podielový list:
10,3300 EUR 
vlastné imanie:
3 374 994 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
štruktúrovanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,683 rastový
Výkonnosť k 4.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória štruktúrovaný - priemer
Týždeň-1,24<-1,19
Mesiac-1,71<-1,38
Tri mesiace-2,36>-2,70
Šesť mesiacov-2,46>-4,30
Rok-2,73>-5,66
Tri roky1,77>-0,51
Tri roky (p.a.)0,59>-0,56
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 600,10
Odkupy 0,00 3 165,24
Čisté predaje 0,00- 2 565,14
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,05 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností