Horizon CSOB Financie 1 (OFKBCHCF1)

Ročná výkonnosť: 4,60 %
 
PoradieRebríček
406.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
20.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
23.Výkonnosť za rok pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
14.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
6.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
4.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
5.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Výkonnosť
353.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
357.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
329.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
285.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
30.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
8.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
533.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
26.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
Vlastné imanie
8.Vlastné imanie fondov kategórie Štruktúrovaných fondov v SR
174.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
41.Volatilita fondov kategórie Štruktúrovaných fondov
354.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
576.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
37.Čisté predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
2.Najpredávanejšie z kategórie Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
267.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
6.Odkupy pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (za minulý týždeň)
146.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
519.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
24.Kumulované predaje pre kategóriu Štruktúrovaných fondov (od začiatku roka)
Správcovské
19.Správcovské poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
180.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
7.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
206.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
716.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
3.Výstupné poplatky pre kategóriu Štruktúrovaných fondov
Najpoužívanejšie