Horizon Access Fund China (OFKBCHAFC)

Ročná výkonnosť: 17,51 %
 
PoradieRebríček
596.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
128.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
21.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
257.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
150.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
241.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
71.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
167.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
22.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
641.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
496.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
624.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
74.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
424.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
197.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
Vlastné imanie
81.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
275.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
286.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
693.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
41.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
73.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
79.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
216.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
104.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
237.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
139.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
514.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
197.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
23.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie