Scoring fondov - jednoduchý pomocník pri voľbe fondu

Čo scoring je? Predovšetkým nástroj na rýchlu orientáciu. Čím viac hviezdičiek, tým je fond výkonnejší alebo menej rizikový. Udeľovanie jednej až piatich hviezdičiek je navyše celosvetovým štandardom, ktorý miliónom investorom hovorí, na ktoré fondy sa majú zamerať. Naviac ide o úplne transparentné hodnotenie - metodiku vytvoril uznávaný a dôveryhodný partner a založil ju čisto na prepočtoch číselných údajov. Do hodnotenia preto nevstupuje žiadny osobný faktor. Cieľom scoringu je stanovenie poradia otvorených podielových fondov na základe niekoľkých štandardizovaných údajov, ktoré sú pravidelne zverejňované a ktoré plne a neskreslene charakterizujú jednotlivé podielové fondy.

Čo scoring nie je? Investičné odporúčanie. Päť hviezdičiek automaticky neznamená, že ide o najlepšiu možnú investíciu. Vysoko ocenené fondy by ste ale rozhodne nemali prehliadnuť.

Viac informácií o scoringu fondov nájdete na stránke CRA Rating Agency


Kategória: dlhopisový k dátumu 31.3.2006
FondScoring
AM SLSP Eurový dlhopisový fond
TAM - Dlhopisový fond
IAD - CE Bond
TAM - Fond korporátnych dlhopisov - zlúčený s KDF
VÚB AM - Dlhopisový korunový fond (zlúčený s VÚB AM Konzervatívne Portfólio)
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond
VÚBAM - Konzervatívny premium fond
IAD - EURO Bond
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
PP - Kredit
TAM - Euro dlhopisový - zlúčený s KDF
VÚBAM - Dlhopisový eurofond
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond
TAM - Dolárový dlhopisový - zlúčený s KDF


Staršie hodnotenia v tejto kategórii:
31.3.2006
3.3.2006
27.1.2006
30.12.2005
2.12.2005
28.10.2005
30.9.2005
2.9.2005
29.7.2005
1.7.2005
27.5.2005
29.4.2005
1.4.2005
25.2.2005
28.1.2005
31.12.2004
3.12.2004
29.10.2004
1.10.2004
3.9.2004
30.7.2004
2.7.2004
28.5.2004
30.4.2004
2.4.2004
27.2.2004
30.1.2004
2.1.2004
28.11.2003
3.10.2003
29.8.2003
1.8.2003
27.6.2003
30.5.2003
2.5.2003
28.3.2003
28.2.2003
31.1.2003
3.1.2003
4.10.2002
28.6.2002
29.3.2002
7.12.2001

Zoznam kategórií:
akciový
dlhopisový
fond penažného trhu
zmiešaný
štruktúrovaný
iné
realitný

Scoring: Úvod