GIS Central and Eastern European Equities (OFGICEEE)

Ročná výkonnosť: 3,49 %
 
PoradieRebríček
784.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
118.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
151.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
237.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
229.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
150.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
83.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
149.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
314.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
618.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
609.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
524.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
87.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
247.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
579.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
115.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
335.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
133.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
537.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
245.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
551.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
73.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
43.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
147.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
663.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
312.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
665.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
215.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
97.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
395.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
72.Najnavštevovanejšie
47.Najpoužívanejšie
171.Najobľúbenejšie
76.Najkomentovanejšie