FUND PARTNERS CSOB Rastovy Plus SKK 3 (OFCSOBRPSKK3)

Ročná výkonnosť: -0,66 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.9.2011
podielový list:
0,3329 EUR 
vlastné imanie:
0 EUR
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,066 rastový
Výkonnosť k 21.4.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň-0,09
Mesiac-0,23
Tri mesiace-0,42
Šesť mesiacov-0,36<0,78
Rok-0,66<1,45
Tri roky8,67>4,48
Tri roky (p.a.)2,81>1,38
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 ( 0,00 €) 4,81 ( 0,16 €)
Odkupy 6 045 100,00 ( 200 660,56 €) 119 002,50 ( 3 950,16 €)
Čisté predaje- 6 045 100,00 (- 200 660,56 €)- 118 997,69 (- 3 950,00 €)
Poplatky
Vstupný 3,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,15 % z vlastného imania ročne
Minimálna prvá investícia150 € (4 519 Sk)
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností