Franklin World Perspectives Fund (OFFRAWPF)

Ročná výkonnosť: 4,80 %
 
PoradieRebríček
604.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
69.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
141.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
186.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
177.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
138.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
96.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
73.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
271.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
543.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
541.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
502.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
100.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
53.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
114.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
100.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
300.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
172.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
577.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
41.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
73.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
79.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
216.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
192.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
86.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
74.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
417.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
807.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
316.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie