Franklin World Perspectives Fund (OFFRAWPF)

Ročná výkonnosť: 9,00 %
 
Vlastné imanie/PL + index kategórie (USD)
Ďalšie grafy
Vlastné imanie na podielový list
Vlastné imanie na podielový list s indexom kategórie
Porovnaj s:
Vlastné imanie celkom