Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR (OFFILEFA)

Ročná výkonnosť: 27,97 %
 
PoradieRebríček
147.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
152.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
41.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
117.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
179.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
144.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
112.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
336.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
42.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
118.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
185.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
162.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
142.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
65.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
133.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
53.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
206.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
118.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
520.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
37.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
99.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
196.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
71.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
230.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
88.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
99.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
37.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
50.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
12.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
305.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
795.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie