Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 4,18 %
 
PoradieRebríček
70.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
21.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
19.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
37.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
37.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
32.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
81.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
143.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
154.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
273.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
225.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
180.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
297.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
27.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
109.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
2.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
4.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
115.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
448.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
6.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
14.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
3.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
6.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
2.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
4.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
17.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
7.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
Správcovské
416.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
91.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Vstupné poplatky
132.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
50.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výstupné
180.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
831.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
23.Najnavštevovanejšie
18.Najpoužívanejšie
179.Najobľúbenejšie
32.Najkomentovanejšie