Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 2,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.9.2020
podielový list:
0,0433 EUR 
vlastné imanie:
322 525 593 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
14,270 rastový
Výkonnosť k 11.9.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,12<0,00
Mesiac-0,24<-0,15
Tri mesiace4,04>-0,58
Šesť mesiacov13,40>0,75
Rok2,06>-3,64
Tri roky5,77>-2,44
Tri roky (p.a.)1,89>-1,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 256 741,38 1 327 249,05
Odkupy 1 531 706,88 949 288,01
Čisté predaje- 274 965,50 377 961,04
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností