Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 8,03 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.1.2022
podielový list:
0,0500 EUR 
vlastné imanie:
444 919 241 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
5,681 rastový
Výkonnosť k 14.1.2022    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,41>0,13
Mesiac0,76>-0,13
Tri mesiace1,35>-1,58
Šesť mesiacov2,36>-1,81
Rok8,03>-0,15
Tri roky23,56>2,41
Tri roky (p.a.)7,31>0,27
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 270 713,42 2 010 779,99
Odkupy 670 606,28 812 219,49
Čisté predaje 600 107,14 1 198 560,50
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností