Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 4,18 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.10.2020
podielový list:
0,0440 EUR 
vlastné imanie:
329 751 058 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
14,365 rastový
Výkonnosť k 16.10.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,11<0,38
Mesiac1,67>0,42
Tri mesiace2,71>-1,02
Šesť mesiacov9,81>0,80
Rok4,18>-3,01
Tri roky6,09>-2,39
Tri roky (p.a.)1,99>-1,27
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 862 520,60 1 341 589,84
Odkupy 1 346 016,85 944 527,50
Čisté predaje 516 503,75 397 062,34
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností