Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio (OFEURASAP)

Ročná výkonnosť: 25,39 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024
podielový list:
0,1717 EUR 
vlastné imanie:
641 802 754 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
akciovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
11,876 rastový
Výkonnosť k 10.5.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória akciový - priemer
Týždeň2,15>0,63
Mesiac0,54<0,64
Tri mesiace5,21>1,16
Šesť mesiacov19,48>6,51
Rok25,39>5,78
Tri roky39,07>6,89
Tri roky (p.a.)11,62>1,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 4 473 864,17 3 909 593,50
Odkupy 722 702,74 732 239,73
Eisté predaje 3 751 161,43 3 177 353,76
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností