ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 11,49 %
 
PoradieRebríček
426.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
18.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
142.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
191.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
172.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
229.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
103.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
19.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
152.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
388.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
302.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
561.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
243.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
120.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
244.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
180.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
455.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
138.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
469.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
175.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
77.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
96.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
225.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
64.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
189.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
173.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
69.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
497.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
162.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
391.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
108.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
115.Najnavštevovanejšie
102.Najpoužívanejšie
69.Najobľúbenejšie