ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 11,78 %
 
PoradieRebríček
430.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
10.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
95.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
141.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
177.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
191.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
179.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
10.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
103.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
165.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
335.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
389.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
373.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
71.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
140.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
166.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
346.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
126.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
531.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
137.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
72.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
97.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
191.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
173.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
76.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
65.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
126.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
673.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
233.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Vstupné poplatky
524.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
160.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najnavštevovanejšie
181.Najnavštevovanejšie
167.Najpoužívanejšie
89.Najobľúbenejšie