ESPA Stock Japan (OFESPASJ)

Ročná výkonnosť: 12,03 %
 
PoradieRebríček
195.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
28.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
129.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
56.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
30.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
174.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
7.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
28.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
141.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
59.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
30.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
198.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
7.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
144.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
278.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
201.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
491.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
164.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
495.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
61.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
130.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
78.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
186.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
77.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
209.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
137.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
62.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
187.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
549.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
400.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
112.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
112.Najnavštevovanejšie
100.Najpoužívanejšie
67.Najobľúbenejšie