ESPA Reserve Corporate (OFESPCCP)

Ročná výkonnosť: 2,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
137,0800 EUR 
vlastné imanie:
200 818 861 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,082 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,07>0,06
Mesiac0,10<0,16
Tri mesiace0,14<0,42
Šesť mesiacov1,14>0,55
Rok2,63>0,89
Tri roky1,56<3,46
Tri roky (p.a.)0,52<1,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 250 052,16 14 888,99
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 250 052,16 14 888,99
Poplatky
Vstupný 0,75 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,32 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností