ESPA Reserve Corporate (OFESPCCP)

Ročná výkonnosť: 1,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.9.2019
podielový list:
136,9400 EUR 
vlastné imanie:
191 009 939 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,290 rastový
Výkonnosť k 6.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,04<0,16
Mesiac0,27<0,32
Tri mesiace1,02>0,52
Šesť mesiacov1,47>0,51
Rok1,26>0,78
Tri roky0,94<3,68
Tri roky (p.a.)0,31<1,15
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 13 906,43
Odkupy 0,00 0,00
Čisté predaje 0,00 13 906,43
Poplatky
Vstupný 0,75 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,32 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností