ESPA Mortage (OFSLOM)

Ročná výkonnosť: 2,57 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.2.2020
podielový list:
159,3300 EUR 
vlastné imanie:
224 197 388 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,816 rastový
Výkonnosť k 21.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,01<0,16
Mesiac0,18<0,57
Tri mesiace0,06<0,62
Šesť mesiacov-0,03<0,91
Rok2,57>1,99
Tri roky-2,69
Tri roky (p.a.)-0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 288 791,68 237 114,14
Odkupy 0,00 60 881,98
Čisté predaje 288 791,68 176 232,16
Poplatky
Vstupný 3,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,72 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností